Billeder fra 125-årsjubilæet

Se flere billeder på siden Arrangementer

Find os her

Generalforsamling 2018 - 25. februar kl. 14.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mellerup Valgmenighed

Søndag d. 25. februar 2018

Der er gudstjeneste kl. 14:00, og umiddelbart derefter mødes vi i præstegården til kaffebord og generalforsamling.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandsberetning

3. Den aktuelle præstesituation

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændringer

7. Valg af bestyrelse og revisorer

Jesper Feldager og Ellen M Larsen er på valg; Begge genopstiller

Suppleant: Anne-Marie Neimann Moestrup er på valg

Revisor: Anne Lise Møller er på valg

Revisorsuppleant: Holger Lund er på valg

8. Evt.

 

Medlem

Har du lyst til at blive medlem af Mellerup Valgmenighed?

Læs mere her

Præsten

Jens Ø Simonsen
Sandagervej 26, Assentoft
8960 Randers SØ

 

Tlf: 4032 4203
oehrberg@live.com

 

Også tilknyttet valgmenigheden som præst er Erik Overgaard, Randers

Tlf: 3218 0186

erik@keovergaard.dk

 

Kirkeblad

Medlemmer af valgmenigheden modtager fire gange årligt kirkebladet med posten. Læs de seneste numre som PDF herunder.

Mellerup Valgmenigheds kirkeblad, 4. kvartal 2017