Julen, Solen og Sønnen

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Fra Sankt Hans og indtil vintersolhvervet, hvor Solen står lavest på Himlen, bliver alting stedse dunklere. Sådan har det været siden arilds tid – og allerede de gamle vikinger vidste, at skulle man stå vinteren igennem, var det nødvendigt at tænde kerter i karmene og rykke folk og fæ sammen, indtil Solen igen spredte guld på sky.

Hvis vi havde fortalt dem, at vores ord for de sidste uger af dén tid – advent – betyder at komme, ville de ikke have undret sig. De ventede jo selv Solens genkomst! Havde vi tilmed sagt, at advent egentlig er en kort form for det latinske adventus domini, Herrens komme, og at vi ventede ikke bare Solens, men Guds egen søns genkomst, ville de dog nok have grinet i skægget – og måske troet, at vi var i færd med at tage dem i det. Næh, skæg for sig og snot for sig!

Der er imidlertid en indlysende sammenhæng mellem sol og søn. Solen bringer lys, så vi bedre kan se hinanden, og varme, så vi tør forlade vinterens hi og vove os ud i verden uden varmt overtøj. Den skinner til lys over land på Jord. Sønnen bringer oplysning, så vi bedre kan se os selv som det, vi er – Guds elskede børn – og varmer derved vores hjerter, så vi tør forlade os på hinanden og vove os ud i verden uden køligt overlæg. Han skinner til ny oplysning stor.

Solen er med andre ord naturens sindbilledsprog for Sønnen: et letfatteligt symbol for noget, der er større end den selv. Den tænkemåde kendte vikingerne, som uden videre betragtede den nordiske mytologis guder som sindbilledlige udtryk for andet og mere end dem selv, eksempelvis Odin for håbet om sejr, Heimdal for forstanden og Hel for døden.

Knudsen kendte den, da han skrev Se, nu stiger Solen. Jovist, der er sol i den salme – men der er også søn. Det billede danner sindets sprog helt selv. Og Ingemann kendte den, da han skrev Lysets engel går med glans – men i digterens iver skrev han Sønnen som en anden Ikaros så tæt på Solen, at søn og sol smeltede sammen og blev til et, da de mødtes i horisonten.

Jørgen Kjærgaard skriver i sin salmekommentar, at lysets engel er Solen. Men er Solen en engel? Har den øjne at se med og mund at kysse med? Hvad er søn, og hvad er sol? Spurgte vi vore vikinger fra før, ville de sikkert sige, at det er en strid om høvdingens skæg. Det er ikke til at afgøre – og hvorfor skulle vi flyve i skægget på hinanden over den slags? Når blot vi ved, at vi skal gå fra sol til søn. Fra lys til oplysning. Fra Solens hjul til Sønnens jul. Fra klarhed til klarhed. Og dét er da soleklart.

Vi vil fred her til lands

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Det er midsommer, og rundt om i landet er familier draget hjem, hver til sin by, for at samles om Sankt Hans-bålet med byens folk. Det er en gammel, dansk tradition. Vores blus er et vågeblus, for ved Sankt Hans vender året. Mørket tager til. ”Winter is coming,” som de siger i tv-serien Game of Thrones – og så er det godt at have et lysende, knitrende bål være sammen om.

For ild giver tryghed. Hvis man overnatter i ødemarken, er ilden det, der holder de vilde dyr på afstand. De bliver ilde til mode af den og holder sig væk. Det samme sagde overtroen i gammel tid om de onde kræfter, man mente lurede – også i mennesker. Derfor synger vi: ”Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde.” De blev brændt på bålet. Vi ville fred her til lands.

Freden vil vi stadig. Derfor samledes vi også i år om bålet og sang Holger Drachmanns vise. Overtroens hekse og trolde er heldigvis en saga blot – men hvad skal holde os til ilden i dag og være vort værn mod tvivlende kolde hjerter i mødet med den ondskab og ufred, der er i vores tid?

Sankt Hans er en folkelig måde at sige Johannes Døberen på, og det er egentlig hans fødselsdag, vi fejrer. Døberen hedder sådan, fordi det var ham, der døbte Jesus. Da han havde gjort det, fortælles det i Johannesevangeliet, at Helligånden dalede ned fra Himlen og blev over Jesus som en due. Dén Helligånd, som i pinsen kom over disciplene som tunger af ild efter Jesu død og opstandelse, så Johannes altså allerede dengang.

Disciplene havde siddet i Jerusalem og ventet, helt udslukte af sorg og ængstelse, men da de fik disse tunger af ild over sig, duede de igen. For ild giver tryghed. De blev ildfulde af Guds duelige ild, og fra deres munde lød lysende, knitrende ord på mange modersmål, som var gode at samles om.

De ville fred her til lands, Guds fred, og ordene spredtes som en løbeild. Og der går sjældent røg af en brand, uden at der er ild i den.

Konfirmation Store Bededag

Under gudstjenesten Store Bededag 2017 blev Amalie Toft Uhrenholt, Benedikte Høeg Hembo, Karla Kjærvang Søndergaard, Linea Theilgaard Knudsen og Silke Brask Christensen konfirmeret i Mellerup Valgmenighed af valgmenighedspræst Isak Krab Koed.

Hjertelig tillykke med konfirmationen fra Mellerup Valgmenighed!

Om liljer og glæden ved livet

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Mellerup Valgmenighed ønsker glædelig påske med denne kirkebøn fra valgmenighedens gudstjeneste påskedag.

Nu kom den, dagen, som Herren har skabt,
dén dag, hvorpå påske vi holde.
Hin morgen, hvor Døden for højt fik gabt
og knustes af Kristus, den bolde.

Giv os, o Gud, at vor glæde blir stor
ved underet, som du har skænket
når her i kirken vi hører dit Ord
som døbte på rækkerne bænket.

Hvor Kristus stod op af den kolde grav
med morgengrys galende haner,
blev frelse for os og gav ormegnav
en plads blandt de udtjente vaner.

Vor Gud, vær nådig, lad os som din Søn
når også vort timeglas rinder
gå roligt i grav, medens du i løn
os trøster med Paradis-minder.

Hvor kvinderne tre fra banghed til fryd
blev ført af det Ord, de fik givet
og fulde af tro sang med underlig lyd
om liljer og glæden ved livet.

Før os, o Gud, ret som perler på snor,
fra sorgen til glæden som kvinder
blev ført dén dag, til vi frydelig tror:
til sidst du med fuglekor vinder.

Hvor Peter og hvem, de ellers traf på,
det levende ord kunne høre:
"For første gang siden Paradis' vrå
er håbet ej blot for de skøre."

Lær os, vor Gud, altid muntert og jævnt
at tale om Solen, der stiger
og hjælp os dertil, at din nåde blir nævnt
når vi os med livet forliger.

Til håb og kærlighed hjerter blev vakt
da Ordet tog magten i grave
og hjertesten sprak, da højt det blev sagt:
"Kom ud i den blomstrende have!"

Du, Gud, som vakte Mariaer to
og Salome, da de blev bange,
væk også os til en tindrende tro
og fyld vore hjerter med sange!

Fra munden og i hånden

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Når man ikke har så meget at rutte med, kan man sige, at man lever fra hånden og i munden. Det er et godt udtryk, for det karakteriserer fint éns levemåde, når det er sådan fat. Straks, de daglige fornødenheder er forhåndenværende, bruger man hånd til mund-metoden og stiller den værste sult. Det er for de fleste ikke en ønskværdig tilstand – derfor er det godt, vi har hjemme i et land, hvor langt de fleste har mulighed for at arbejde sig ud af den.

Men som bekendt lever mennesket ikke af brød alene – så hvad med den sult, der ikke kan stilles af et godt måltid mad? Hvad er mon meningen med menneskelivet? Hvad munder det ud i? Hvad dén slags spørgsmål angår, er vi alle uarbejdsdygtige. Vi kan ikke på egen hånd udarbejde et svar og står lige tomhændede, hvad enten vi lader munden løbe eller varer den.

Derfor er det godt, at Guds ord kan gå til hånde. Det er, hvad kristendom handler om: at Gud gjorde sit ord til menneskene forhåndenværende, da han lod det blive kød og tage bolig iblandt os som sin søn, Jesus Kristus, for at bære vores synd – og fortælle os, at vi er Guds elskede børn. Dét er meningen med os. Påskemorgen, da Jesus havde ladet den kærlighed komme til orde i sin død og opstandelse, var det lige ved at gå galt. Maria og Maria gik ud til graven for at salve ham. De troede, at hans dage var talte, men han var der ikke. I gravhulen sad en ung mand i hvide klæder og fortalte dem, at Jesus var opstået. Han havde ikke talt ud.

Det kan enhver jo sige, tænkte de måske, men rømmede sig ikke med det samme for at gøre det. I stedet rømmede de gravpladsen og løb målløse derfra. Men til deres mundheld havde den hvidklædte mands tale begyndt et ordskælv i dem. De var rystede, og snart rystede de ordene ud af ærmet om det, de havde set. For det, hjertet er fuldt af, løber munden over med, og deres hjerter var fulde af tro. Det var en tro på Guds kærlighed til mennesker. Det var en kødfuld tro, for den udsprang jo af et menneske af kød og blod. En tømrersøn fra Nazareth, de selv havde kendt og elsket. Det var en tro, der gjorde livet spiseligt for dem.

Da de åbnede munden for at give den videre, var folk ved at tabe både næse og mund. Men man skal høre meget, før ørerne falder af, og snart efter gik de to Mariaers tro fra mund til mund og blev håndfast for dem, der fik det glædelige budskab at høre. For sådan stiller Guds ord den sult, vi ikke selv kan arbejde os ud af: Fra munden og i hånden. Efterhånden, som tiden går.

Kirkebøn til juleaftensdag

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Trøst og styrk, vor Gud, vi svage,
som i disse dunkle dage
vandrer om med hjerter kolde.
Lad os, når vi hænder folde
altid rosens glæde finde
dybt i hjertekulen inde.

Optø vore istap-sjæle
så vi ej ved trængsel dvæle.
Giv os mod til livets kampe
med dit lys fra Ordets lampe
så vi byder mørket trods.
Vær deri, vor Gud, med os.

Tak, at Krist, den himmelfaldne
hører bønnen fra de valne
stemmers triste vinterklange:
”Sig, at engles frydesange
højt i sky og lavt i hytte
vi for mismods åg må bytte."

Lad os i vort sløvsind fatte
denne sandhed ret at skatte:
Julebudet – klogt fortolket –
er et bud til hele folket.
Rub og stub, ja, revl og krat
frelses, når dit Ord får ret.

Da – til sidst – skal juleblomsten,
Kristus, give os bekomsten,
som vi aldrig kan fortjene,
hvad vi end må tro og mene:
I dit riges himmelsale
med enhver som ven at tale.

Årets gang har glædens jul

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Så bliv dog voksen! Sådan kan man sige til én, der opfører sig barnagtigt – eller til sig selv, når man ikke synes, at man er sit ansvar voksen. Og bevares. I begge tilfælde kan der være god grund til det. For der er nok at gøre, og nogen skal jo gøre det.

Det mærker man i juletiden: Hvis vi alle teede os som børn i december, blev der hverken adventskrans, konfekt, småkager, juletræ i stuen eller and på bordet. Uden voksne måtte julen aflyses! Mens børnene er sorgløse, sørger de voksne for det hele. For hvordan får vi råd? Kan vi finde et træ, der er helt rigtigt? Hvor lagde vi kravlenisserne sidste år? Bryder folk sig mon om de gaver, vi har til dem? Bare nu ikke risengrøden brænder på – og om lidt, når gaverne er åbnet og godterne spist, begynder vi forfra.

Et nyt år melder sin ankomst, og året går sin vante gang med krav og kvaler. Når julelysene slukkes, står vi midt i den kolde vinter. Dagene længes, vinteren strenges – og vi kender trange tiders art. Har vi mon kræfter til at synge med, når DR’s pigekor igen siger vær velkommen nytårsaften? Eller frygter vi for, hvad året må bringe, og skotter misundeligt til de små, der leger ubekymrede ved træets fod: ”Ak – hvem der dog bare var barn igen!”

Da er det værd at huske på, hvad der hændte den allerførste jul. Det var dengang, hyrderne lå på marken og frøs i den trange vintertid, idet englen sagde til dem: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket!” For hele folket – store og små. For julen er for glade børn, men også noget for de gamle – og hyrderne opførte sig aldeles barnagtigt, da de havde fået englens besked. De lod får være får og skyndte sig straks til staden, til Betlehem, hvor det lille Jesusbarn lå i sin krybbe. De havde fået en gave og kunne ikke vente med at pakke den ud. Og hvilken salig jubel, da de fandt gaven i den tyste stald. For Guds søn var verdens første julegave – og dén jul savnede hyrderne hverken risengrød, juletræ eller kravlenisser. De blev som børn igen og glædede sig fromt og kønt ved krybbens fod.

Siden må vi formode, at de gik tilbage til fårene. For der var får at passe, og nogen skulle jo gøre det. På marken gik året sin vante gang, og trange tider blev det vel også, men hyrderne syntes ikke, de skred så langsomt mere. For årets gang havde glædens jul. Lad os derfor følge Grundtvigs opfordring i det nye år:

Som Hyrderne med Barne-Sind,
Kom, lad os gaae til Barnet ind,
Og see den Jule-Gave skiøn,
Gud-Faders Skænk, Hans egen Søn!

En visemager af Guds nåde

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Da min mormor og morfar levede, var det skik og brug i min familie, at man samledes til julegilde hos dem på Valmuevej i Vejle anden juledag. Familiens forskellige grene havde inden da holdt deres egne juleaftener, så i stedet for and og risengrød fik vi klar suppe med mormors særlige kød- og melboller. Til gengæld dansede vi om juletræet og sang én gang til og gav også hinanden gaver. Sangen foregik ligesom derhjemme: hver mand måtte vælge en sang; den yngste fik førstevalget og så fremdeles.

Mormor valgte altid Dejlig er Jorden. Morfar altid Den yndigste rose er funden. Det forstod jeg godt. Onkel Hans, derimod, bad gerne om, at vi sang en sangleg. Hver omgang begyndte med ordene ”Når ræven rask over isen går, så får vi lov” – og derpå fulgte en eller andens vise, man fik lov til at synge. Det kunne være tømrerens, bondens, syerskens, lærerens, ja, sågar præstens: ”at synge præstens vise,” lød det, hvorefter man med fagter og mimik skulle ligne en præst efter bedste evne i både siddende, stående og til sidst dansende positur:

”Her ser I præsten, som han står
og som han sidder, og som han står
og som han sidder, og som han står
og som han drejer sig i dansen!”

Og skægt var det – men forstå det kunne jeg ikke. Hvad havde det dog med jul at gøre ud over det med ræven og isen, som da i hvert fald var et vinterfænomen?

Måske ikke så lidt endda, har jeg siden tænkt. For julenat sendte Gud sin søn til Jorden for at sætte sig i menneskets, i dit og mit sted, for at leve et menneskeliv og bære dets byrder for os – for at synge menneskets vise, gøre den til sin egen og skrive sidste strofe om, vende klageråb til jubelsang og død til opstandelse.

Og Kristus er en visemager af Guds nåde. Det kan vi ikke gøre efter, og vi har heller ikke brug for det. Det er gjort én gang for alle. Men nu, hvor Guds søn allerede har skrevet det helt rigtige til vort eget livs vise for os, har vi ikke bare lov at synge næstens vise i stedet. Vi har endda god tid til det – også, når der er ingen ræv på isen.

Sådan kan vi forhåbentlig lære at gribe vort liv sammen mere viseligt an. Det er ikke ren visselul og kan være forstemmende, men gudskelov kan vi klare stemmen ved at nynne med på den strofe, Kristus skrev. Englene sang den først for markens hyrder. Vil vi stemme i, må vi derfor bede med Grundtvigs ord:

I Guds engle, som kan tonen
på den sang, som er livskronen:
Evigheds halleluja.
Hjælper os til at begynde
på den sidste sang at nynne:
Evigheds halleluja!

Konfirmations-forberedelse i valgmenigheden

Hvad vil det sige at tro? Hvordan foregår en gudstjeneste – og hvorfor gør den dét? Hvad står der i salmebogen ud over salmer? Hvordan bruger man Bibelen? Hvorfor ser den ud, som den gør? Hvad er en præst egentlig – og en menighed? Er der et liv efter døden? Hvem var Grundtvig, og hvad er det grundtvigske? Hvordan beder man? Hvem er mon ”næsten”? Og hvad betyder tro i det daglige liv?

Disse og andre spørgsmål bliver du klogere på til konfirmationsforberedelsen i Mellerup Valgmenighed. I forberedelsen skal vi tale om det vigtigste i den kristne tro, øve os på kristen praksis – bøn, gudstjenestefejring, bibellæsning og salmesang – og ikke mindst have det skægt. Forberedelsen varer 1½ time ugentligt og munder ud i din konfirmation St. Bededag 2017 kl. 10:30. Find indbydelsen til konfirmationsforberedelse i Mellerup Valgmenighed under "Aktuelt" til højre.

Lignelser - og det, der ligner

Kristus var en hittepåsom mand og altid god for en historie. En betragtelig del af Det Nye Testamente udgøres derfor af de fortællinger, han diskede op med. De fleste er enkle og letfattelige beretninger, der tog udgangspunkt i det daglige livs begivenheder, det almindelige menneskeliv og årets gang og kunne forstås af enhver, som havde ører at høre med.

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Havde Kristus ønsket sig en karriere som historiefortæller, kunne han nok have fået det. Men fortællingerne er ikke ren underholdning. Der er nemlig tale om den slags fortællinger, vi gerne kalder lignelser. Det gør vi, fordi deres mening er at gøre noget, der kan forekomme fjernt og vanskeligt – for eksempel Gudsriget – anskueligt og indlysende ved at ligne det med noget, Gud og hvermand kender til.

Når man læser en lignelse, skal man altså være opmærksom på både lignelsen i sig selv – og det, den ligner. Det er ikke altid ligetil, blandt andet, fordi tiden går: det, enhver kendte til på Kristi tid, kan være længe glemt i dag. Hvor mange ved eksempelvis, når de hører lignelsen om de betroede talenter, at en talent er en mønt – og hvem ved, hvad den er værd i nutidskroner? Og kan man ordentlig indse, hvad det vil sige at miste et får, når man ikke har hyrdeerfaring – kan man nøjes med at læse et hyrdebrev om sagen?

Med tiden kan en lignelse blive stedse mere uforlignelig, således at den til sidst er helt uden sidestykke i vort daglige liv og kræver en nærmere forklaring, førend den rigtig forstås. En lignelse er da blevet til en ligning, der ikke vil gå op.

Og eftersom kristendom ikke er matematik og folk som flest ikke matematikere, kan den slags naturligvis ikke gå an fra prædikestolen. Heldigvis er der råd for det – ellers kunne det glade budskab ikke lyde. Ofte er gode råd dyre, f.eks. det temmelig udbredte råd at ansætte teologer, der kan bedrive eksegese, det vil sige løse de ligninger, som tiden har gjort af lignelserne, så de igen ligner noget, vi kender.

Men af og til er gode råd også uden e, det vil sige dyr – og helt gratis. De rådsnare dyr kan eksempelvis være Dexter-køer, der finder på at gå i vandet. Den slags har køer som bekendt ikke spor godt af – ligeså lidt, som får har godt af at blive borte. Og hvad gør den gode hyrde så? Jo, han smider, hvad han har i hænderne, og skynder sig ned til fjorden med alt, hvad remmer og tøj kan holde. For den gode hyrde har hver eneste ko værdi – og ingen ko er en ø, selv om de godt kan bilde sig det ind og forvilde sig til at blive øboere, hvis det ikke var for hyrdens omsorg. Og det kan ofte se sort ud for de stakkels køer. De kan nemlig ikke gå på vandet. Alligevel ender det godt til sidst. Den gode hyrde har nemlig kotække. Kristus var en hittepåsom mand. Det er hans far i Himlen også. Derfor gav han os både sin søns lignelser – og et liv med det, der ligner.

Et skaberligt ord

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Grundtvig digter et sted i Sangværket:
 
Gud, Han aander, alt som Han vil
som ikke Støv kan udgrunde,
Han har aandet, saa vi blev til
aandet os Ordet i Munden.
 
I Ordet mødes altså menneske og Gud, støv og ånd. Ordet er indåndet i os i tidernes morgen, hvor Gud af ler gjorde mund og tunge, læbe og lunge, ører og øjne – og gav mennesket et hjerte at forstå det med. Og det er en udrustning, som vi kan bruge til at tale med hinanden om håndgribeligheder og teknikaliteter som kaffekopper, papegøjer og kalkning af kirkevæggen, hvad man bestemt ikke bør kimse ad, for den slags er særdeles nyttigt og nødvendigt – men også en udrustning, som gør os i stand til at høre det Guddoms-Ord, som Gud vil tale til os, så det går gennem ørerne og lige i hjertet på os, indtil det fylder vort hjertekammer helt og aldeles. Og da det jo er sådan, at hvad hjertet er fuldt af, flyder munden over med, kan vi midt under den tiltale – for eksempel i en gudstjeneste – pludselig have et skaberligt ord lige på tungen, et ord, som er lagt i munden på os, så vi ikke kan andet end at tale over os og alligevel aldrig helt få talt ud om det.
 
Om en taler, der pludselig får den trang, kan man sige, at han er åndfuld, og det er netop, hvad han er: fuld af Ånd, så hans tunge gløder som af ild i iveren efter at udtrykke, hvad Ånden har indgivet ham at sige.
 
Og akkurat det var, hvad der hændte for Kristi disciple pinsedag, som vi har hørt om det i dagens læsning fra Apostlenes Gerninger. Med lyd som af et kraftigt vindstød kom Ånden og indblæste i dem Guddoms-Ordet, et Ord af Guds egen mund, som de hørte med ørerne, fik hjerterne fyldt af, så det steg i dem og lagde sig lige på tungen, og de måtte give det mund og mæle i Menneske-Ordets dragt.

Alt det kan nu forstås sådan, at disciplene i pinseunderet fik et ganske anderledes og nyt liv, at det gamle, forkvaklede og forkrænkelige menneskeliv blæstes omkuld i dem, så de blev fuldt og helt nyskabte til en slags åndelige eksistenser, som må have været lige ved at blæse væk af ren og skær luftighed.
 
Men tænker man sådan om sagen, har man – i det mindste grundtvigsk set – misforstået, hvad der er på færde i pinseunderet. For det legemlige og det åndelige er ikke modsætninger, siger Grundtvig, tværtimod, ”thi de ophæve og nægte ingenlunde hinanden, de lade sig forbinde i venlig Vexel-Virkning, hvilket forudsætter baade fælles Virkelighed og fælles Oprindelse.” Støv og ånd har fælles oprindelse, nemlig Guds gode skabelse i tidernes morgen, og de har fælles virkelighed, fordi mennesket ved skabelsen blev sådan udrustet, at det både kan forstå og tale Ordet, som det fik åndet i munden af Gud selv. Allerede dengang fik Ånden jord under neglene. Den vekselvirkning, som sker i mødet mellem Guddoms-Ord og Menneske-Ord, er slet og ret en ordveksling mellem menneske og Gud. Og når støv og ånd mødes sådan, hvad det gør første gang i dåben og siden i nadveren, på bønnens himmelstige og i hverdagslivet under Guds himmelsejl, når Ånden er over det, sker derfor ikke en nyskabelse, men en genfødelse af det gamle menneske til at leve det selvsamme menneskeliv, som det fra begyndelsen var født og bestemt til, i større klarhed og fylde.
 
Glædelig pinse!

Konfirmation i valgmenigheden

Under gudstjenesten Store Bededag konfirmerede Mellerup Valgmenighed i år Emilie Sophia Bjørnsholm Olsen og Ida Kirstine Rasmussen. På billedet ses konfirmanderne sammen med præsten efter konfirmationen.

En underlig påstand

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

Kristus er opstanden! Det er godt nok en underlig påstand. Alligevel er det, hvad vi hører i evangelisternes genfortællinger af det, der skete påskedag. Og svært er det ikke at komme i tvivl: kan den tomme grav ikke have en logisk forklaring? Kan disciplenes gensyn med den opstandne Kristus ikke bortforklares som hallucinationer, drømmerier, blændværk? Men det er netop, hvad der gør påsken værd at fejre, at den er underlig. Eller med en af Grundtvigs hyppige bindestreger: under-lig. Altså lige med underet. I påsken møder vi det i den forstand underligste, vi kan tænke os: vort livs endelige horisont, døden, overvindes. Vor egen erfarings glasloft over den menneskelige tilværelse gennembrydes og splintres - og ind gennem det splintrede glas strømmer den nådige Guds Ånd. Som et orkester af farverigdom bryder påskeliljens gule pragt gennem gravens asfaltgrå tavshed. Det er ikke bare underligt. Det er vidunderligt - og nok en messe værd. Kom og fejr gudstjeneste med Mellerup Valgmenighed skærtorsdag d. 24. og påskedag d. 27. marts kl. 10!

Fra kors langfredag lød et råb
da Guds søn opgav Ånden.
Mon hjalp end ikke Døbers dåb
og hvor var Frelser-hånden?

Hjem fór de folk, som fulgte ham
gramme i hu og mutte.
For vist, det var en vældig skam
at alting måtte slutte.

Og dage gik, men tidens hjul
blev bare ved at dreje.
To kvinder kom fra sørgeskjul
ad såre dystre veje.

Men hvad! Da de til graven kom
med salver tidlig morgen
en engel slog straks stenen om
med lynild svandt nu sorgen:

Thi hist på gravens hårde briks
hvor Kristus skulle ligge
så kold, så klam og livløst striks
tro kun: der lå han ikke.

Opstanden er nu Herren, for
død kan han ikke være.
Husk lynildsenglen sagde så:
”Fortæl det. Gør ham ære!”

Billeder fra 125-årsjubilæet

Se galleriet fra Mellerup Valgmenigheds 125-årsjubilæum ved at klikke på billedet nedenfor.

Det ukristelige og

af valgmenighedspræst Isak Krab Koed

I mange år var det en tilbagevendende begivenhed, at vi skulle glæde os over at være verdens lykkeligste folk. Nylig har vi mistet pladsen og måske også lykken. Det kan vi så begræde og deltage i den offentlige undren over. Hvordan kunne det gå så galt? At blive lykkelig er at blive lykke lig, det er en tilstand, man kun selv kan stå og måske stille sig i.

Det er en diagnose, der kun angår én selv - og som aldrig kan stilles endegyldigt, men kun i øjeblikket. Er jeg lykkelig lige nu? Som den canadiske digter Leonard Cohen synger på pladen Ten New Songs: “I don't trust my inner feelings / inner feelings come and go.” Lykken er altid lige ved og næsten. Men dette ”og” er temmelig ukristeligt. Næstekærlighed handler nemlig ikke om at være lige ved og næsten i sig selv - men om at være lige ved næsten, ved den anden, og gøre kærlighedens gerninger i mødet med ham.

I den bestræbelse bliver man hurtigt ked af den afstand, og’et skaber. Man ønsker sig derfor ikke det lykkelige, men det næstenlige liv - hvis det ellers var et ord. Om det liv har mange talt klogt. Martin Luther brugte udtrykket ”et liv i kald og stand” om det og mente dermed omtrent: Næsten kalder – man kaldes til hans hjælp, og det kald må man tage ansvaret for at besvare, hvad enten man gør det ved at sko hans hest, skole hans børn eller bygge hans hus. Hvornår skal man fundere over sin egen lykke, hvis man virkelig er optaget af de opgaver i næstens tjeneste, man har foran sig? I grunden er der altså slet ikke tid til det ukristelige og i et kristent liv.

Men hvori består da det kristelige i dette liv? Klogest svarede kanske Grundtvig med den berømmede formulering ”menneske først, kristen så.” Det lille så er et undseligt således. Det kristne liv er et menneskeliv. Lever man et sandt menneskeliv, er man enten allerede kristen – eller også bliver man det:

Stræbe da hver på denne jord
sandt menneske at være
åbne sit øre for sandheds ord,
og unde Gud sin ære;
er kristendom da sandheds sag
om kristen ej han er i dag
han bliver det i morgen!

Men dermed er alt ikke sagt. Der er liv at leve - og det er nok værd at synge ti nye sange om.

Find os her

Aktuelt

Uddybende information om arrangementer, som omtales i seneste kirkeblad.

Filmaften i valgmenigheds-kirken: Som i Himlen

Onsdag d. 22. november kl. 19:00. Denne aften i november afholder vi endnu en dejlig filmaften i valgmenighedskirken. Denne gang skal vi se filmen "Som i Himlen" med Kay Pollak som instruktør:

Den internationalt anerkendte dirigent, Daniel Daréus, afbryder drastisk sin karriere og trækker sig tilbage til sin barndomsby i Norrland. Det varer ikke længe, før Daniel bliver opfordret til at komme og lytte til det lokale kirkekor, som øver hver torsdag i forsamlingshuset – bare for at give nogle gode råd. Daniel har svært ved at afslå, og fra det øjeblik er intet som tidligere i den lille by. Koret udvikler sig og vokser, og Daniel får både venner – og fjender. Og han møder kærligheden…

Vi starter filmen kl. 19.00, og der vil efterfølgende være drøftelse af filmen over en kop varm kakao og hjemmebagte boller.

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at dele denne filmoplevelse med hinanden, og at I inviterer familie, venner, naboer osv. med til denne hyggelige aften.

Nye datoer for læsekreds

De nye datoer for læsekredsens to resterende aftener i efteråret er fastlagt til 1. november og 6. december kl. 19:00. Vi læser Tolkiens Hobitten - halvdelen af bogen til første gang. Kom og vær med!

Medlem

Har du lyst til at blive medlem af Mellerup Valgmenighed?

Læs mere her

Præsten

Isak Krab Koed
Skejbygårdsvej 19F
2. sal nr. 9
8240 Risskov

Tlf: 2646 8054
isak@krabkoed.dk

Præsten tager gerne på husbesøg. Tøv ikke med at ringe, e-maile eller komme forbi, hvis du vil have en snak.

Kirkeblad

Medlemmer af valgmenigheden modtager fire gange årligt kirkebladet med posten. Læs de seneste numre som PDF herunder.

Mellerup Valgmenigheds kirkeblad, 4. kvartal 2017