Almisbakken 3, Mellerup, 8930 Randers NØ

 

Mellerup Valgmenighed søger ny præst.

Mellerup Valgmenighed bygger på et grundtvigsk syn på kirke og folkelighed.

”Se nu stiger solen af havets skød” af Jakob Knudsen – Mellerup Valgmenigheds første præst - synges i dag i mange kirker, og den er naturligvis blevet til ”vores salme”. Der er selvsagt en stærk Jakob Knudsen-historie knyttet til Mellerup Valgmenighed. Vi ønsker at bevare de historiske rødder og spor til såvel Grundtvig som Jakob Knudsen, men ser også store muligheder og udfordringer i fortsat at udbrede kendskab og livssyn i et nutidigt skær.

I tråd med ovenstående søger vi en præst, der gerne vil varetage alle kirkelige handlinger, arbejde sammen med bestyrelsen om valgmenighedens liv både indadtil og udadtil.

Ud over kirkelige handlinger er præsten også en del af de folkelige og kulturelle tilbud såsom læsekreds, hyggeftermiddage, filmaftener, foredrag, sangaftener mv.

Der hører kirke, kirkegård og præstegård til Mellerup Valgmenighed. En del af præstegården er udlejet til friskolen og fungerer således ikke som præstebolig for tiden. Vi disponerer over konfirmandstue og præstekontor samt nogle fælles faciliteter. Der er således mulighed for at afholde samtaler – møde det enkelte medlem i et trygt miljø.

Samarbejdet omfatter også organist, kirkesanger og graver.

Mellerup Valgmenighed arbejder sammen med 4 andre østjyske valgmenigheder om årlige arrangementer med foredrag, fællesskab og udflugter.

Mellerup Valgmenighed er medlem af Foreningen af Grundtvigske Valg - og Frimenigheder. Der afholdes årsmøder over en weekend, og det er et naturligt forum for fælles oplevelser, meningsudvekslinger, gode kontakter – alt i alt samhørighed og udvikling.

Mellerup Valgmenighed tæller ca. 120 medlemmer, hvoraf 30 er børn og unge under 18 år.

Vi tilbyder en stilling på 35% med ansættelse sensommeren 2018 eller efter aftale.

Mellerup ligger 13 km nordøst for Randers ved skov og vand. Nordeuropas mindste bilfærge forbinder Mellerup med Voer på Djurslandsiden. Her er to skoler - Mellerup Fri- og Efterskole- herunder også en naturbørnehave. Der er et aktivt forenings- og kulturliv. Desuden gør mange engagerede borgere en stor indsats for at give alle mellerupborgere og turister dejlige natur- og fællesskabsoplevelser.

Vi søger en præst for hvem, det vil være naturligt at deltage i dette fællesskab, og som har lyst til at indgå aktivt i at fastholde og udvikle valgmenighedens rolle i lokalsamfundet ud fra et grundtvigsk kirke-, kultur- og folkeliv.

Vi søger en præst, som har øje for det enkelte medlem, og som skaber tryghed og tillid gennem lydhørhed og nærhed.

Vi forventer, at ansættelsessamtaler afholdes i uge 23.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst Ellen Mønsted Larsen, bestyrelsesformand emoenstedlarsen@gmail.com tlf.: 8644 1818 / 2192 8724

Ansøgning og CV sendes pr. mail til Ellen Mønsted Larsen inden d. 1. juni.

Billeder fra 125-årsjubilæet

Se flere billeder på siden Arrangementer

Find os her

Se billeder fra udflugten Kr. Himmelfartsdag 2018 på siden Arrangementer.

Læsekredsmøde onsdag den 23. maj kl. 19.00 om Fuglene af Tarjei Vesaas. 

Præsten

Jens Ø Simonsen
Sandagervej 26, Assentoft
8960 Randers SØ

 

Tlf: 4032 4203
oehrberg@live.com

 

Også tilknyttet valgmenigheden som præst er Erik Overgaard, Randers

Tlf: 3218 0186

erik@keovergaard.dk

 

Kirkeblad

Medlemmer af valgmenigheden modtager fire gange årligt kirkebladet med posten. Læs de seneste numre som PDF herunder.

Mellerup Valgmenigheds kirkeblad, 4. kvartal 2017