Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden. Vores gudstjenester efterfølges altid af kirkekaffe.

Gudstjenester - april, maj, juni, august 2018

01. apr. kl. 10.00 Påskedag Matt. 28,1-8

15. apr. kl. 10.00 2. søndag e. påske Johs. 10,22-30

29. apr kl. 10.00 4. søndag e. påske Johs. 8,28-36

06. maj kl. 10.00 5. søndag e. påske Johs. 17,1-11

20. maj kl. 10.00 Pinsedag Johs. 14,15-21

27. maj kl. 10.00 Trinitatis søndag Matt. 28,16-20

02.-03. jun. kl. 10.00 Årsmøde i Vallekilde Læs nærmere inde i bladet

10.jun. kl. 10.00 2. søndag e. trinitatis Lukas 14,25-35

24. jun. kl. 17.00 4. søndag e. trinitatis Matt. 5,43-48 Sommerfest. Læs nærmere inde i bladet

12. aug. kl. 10.00 4. søndag e. trinitatis Luk. 7,36-50

26. aug. kl. 10.30 13. søndag e. trinitatis – Matt. 20,20-28 De østjyske valgmenigheders efterårsmød