Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden. Vores gudstjenester efterfølges altid af kirkekaffe.

07. januar Kl. 14:00 1. søndag e. Helligtrekonger

Markus 10, 13-16

21. januar Kl. 10:00 Sidste søndag e. Helligtrekonger

Johs. 12,23-33

04. februar Kl. 10:00 Seksagesima

Markus 4, 26-32

25. februar Kl. 14:00 2. søndag i Fasten

Markus 9, 14-29

Generalforsamling

04. marts Kl. 10:00 3. søndag i Fasten

Johs. 8, 42-51

18. marts Kl. 10:00 Mariæ Bebudelsesdag

Lukas 1, 46-56

29. marts Kl. 19:00 Skærtorsdag

Johs. 13, 1-15

01. april Kl. 10.00 Påskedag

Matt. 28, 1-8

15. april Kl. 10:00 2. søndag e. Påske

Johs. 10, 22-30

29. april Kl. 10:00 4. søndag e. Påske