Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden. Vores gudstjenester efterfølges altid af kirkekaffe.

8/10 – 2017

10.00

17. søndag efter trinitatis
Luk 14,1-11

29/10 – 2017

10.00

20. søndag efter trinitatis
Matt 22,1-14

12/11 – 2017

10.00

22. søndag efter trinitatis
Matt 18,21-35

3/12 – 2017

14.00

Julehygge i præstegården
1. søndag i advent
Luk 4,16-30

17/12 – 2017

10.00

3. søndag i advent
Luk 1,67-80

24/12 – 2017

15.00

Juleaftensdag
Luk 2,1-14

26/12 – 2017

10.00

Anden juledag
Matt 10,32-42

7/1 – 2018

14.00

Helligtrekongersmøde
1. søndag efter helligtrekonger
Mark 10,13-16