Arkiv

Ældre meddelelser

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mellerup Valgmenighed

Søndag d. 24. februar 2019

Der er gudstjeneste kl. 14:00, og umiddelbart derefter mødes vi i præstegården til kaffebord og generalforsamling.
 
Dagsorden

1. Valg af dirigent
 
2. Valg af referent og stemmetællere
 
3. Formandens beretning
 
4. Præstens beretning
 
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende regnskabsår
 
6. Behandling af indkomne forslag.
 
7. Valg af bestyrelse og suppleant
 
Følgende er på valg: Mette Brask Christensen (genopstiller ikke); Aage Blicher Jepsen (genopstiller ikke); Lone Beider Olesen (genopstiller) 
 
Suppleant: Anne-Marie Neimann Moestrup er på valg
 
8. Valg af revisor og suppleant   Revisor: Erik Moestrup er på valg   Revisorsuppleant: Holger Lund er på valg

 
9. Evt.
 
Vel mødt
 
Venlig hilsen Bestyrelsen

juli 2018

Kære medlemmer.

Der er sket en del siden det seneste nyhedsbrev pr. 7. juni.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 24. juni blev de nye vedtægter vedtaget. I løbet af august vil de kunne ses på vores hjemmeside.

Bestyrelsen indstillede Niels Sander Pedersen til Mellerup Valgmenigheds nye præst med ansættelse pr. 1. sept. 2018. Generalforsamlingen gav 100 % opbakning til at ansætte Niels Sander Pedersen som vores nye præst.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling vedhæftes / vedlægges og kan læses på vores hjemmeside.

Der er sendt anmodning om stadfæstelse af Niels Sander Pedersen til kirkeministeriet.

Aarhus Stift har meddelt, at der vil være ordination torsdag d. 6. September kl. 17 i Aarhus Domkirke, hvor man er velkommen til at komme og overvære ceremonien.

Indsættelse af Niels Sander Pedersen som valgmenighedspræst i Mellerup Valgmenighed er endnu ikke fastlagt, men straks det er på plads, sender vi meddelelse om det.

Der har været en artikel i Randers Amtsavis om Niels Sander Pedersen – den vedhæftes; dog en lidt dårlig scanningskvalitet.

Endvidere vil vi opfordre til at gå ind på vores hjemmeside og læse om Mellerup Valgmenigheds Privatlivspolitik. Det er en del af den nye Persondataforordning fra maj 2018 – lovkrav.

Til sidst minder vi om Sensommermødet søndag d. 26. august – se nærmere i kirkebladet eller på hjemmesiden. Husk tilmelding senest d. 10. august.

Venligste hilsner

på vegne af bestyrelsen

Ellen Mønsted larsen

Indsættelse af ny præst i valgmenigheden

Niels Sander Pedersen blev indsat som valgmenighedspræst.

En solskinsrig søndag i september – mere præcist d. 23. kl. 14 – ringede kirkeklokken til indsættelses-gudstjeneste.

Der var nu gået 14 dage siden biskop Henrik Wigh-Poulsen ordinerede Niels Sander i Aarhus Domkirke.

Denne solskinssøndag indsatte provst Ingelise Strandgaard Niels Sander som valgmenighedspræst.

Kirkeklokken tonede ud, dobbeltdøren til kirken blev åbnet og ind trådte Ingelise Strandgaard og Niels Sander efterfulgt af en procession på ikke mindre end 7 præster. En flot velkomst til Niels fra kolleger.

Ingelise Strandgaard holdt en meget fin og levende indsættelsestale - efter overrækkelsen af kollatsen og et tillykke-håndtryk gik vores nye præst på prædikestolen. En prædiken med vægtige ord og lune, præstens blik for den enkelte og de mange på kirkebænkene, orgelmusik og salmesang afsluttede gudstjenesten – det hele blev dog afrundet af procession ud af kirken.

Mange gik med over i friskolen til et eftermiddagstraktement, sange, taler, hyggeligt samvær - glade stemmer, smil og latter – en glæden sig til hverdagen, som kan skabe sin egen fest.

Ellen Mønsted Larsen

Om valgmenigheden

Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890, og samme år blev kirke og præstebolig bygget og kirkegården anlagt.

Bliv medlem

Har du lyst til at blive medlem af Mellerup Valgmenighed?

Læs mere her

Kontakt os

Almisbakken 3, 8930 Randers NØ

Formand 86 44 18 18

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.